A A A

Licytacje

Poniżej znajdują się obwieszczenia o aktualnych licytacjach ruchomości, nieruchomości oraz o terminach sporządzenia opisu i oszacowania zajętych nieruchomości. W przypadku chęci nabycia ruchomości, w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu należy stawić się w miejscu, w którym odbywać się będzie licytacja, z ważnym dowodem osobistym, oraz numerem rachunku bankowego, na który dokonywane będą zwroty niewykorzystanej rękojmi. Licytacje nieruchomości prowadzone są przez komornika pod nadzorem sędziego w siedzibie sądu rejonowego oznaczonej w treści obwieszczenia. Procedurę przeprowadzenia licytacji publicznej ruchomości oraz nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)